Bảng giá sửa chữa

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA

                                                                                                                  Bảng giá được cập nhật lại lúc: 18h 00 19/08/2023

 

6S Plus

7

7 Plus

8

8 Plus

X

XS

XS Max

XR

11

11 PRO

11 Pro Max

12 MINI

12

12 Pro

12 Pro max

Thay Màn Hình

900

800

1,100

1,000

1,200

1,900

1,900

2.600

1.000

1.400

2.000

2.600

 

3.200

3.200

4.5000

Thay MH LK

500

550

600

550

650

900

1.000

1.100

650

700

1.000

1.100

 

1.300

1.300

1.700

Ép Kính MH

250

300

300

300

350

500

500

600

550

550

650

700

700

800

850

1.00

Ép

Cảm Ứng

         

800

800

900

900

900

1.100

1.200

 

1.400

1.400

1.600

Thay Pin

250

250

300

300

350

400

400

450

400

400

550

600

 

650

650

700

Camera Sau

500

700

800

700

800

900

1.000

800

900

1.300

1.400

1.400

900

1.100

1.500

1.800

Camera Trước

300

400

450

400

450

550

550

600

700

800

900

1.000

 

1.000

1.100

1.200

Sàn cảm biến

         

400

400

450

400

500

550

550

 

650

650

700

Chuôi Sạc

250

300

350

350

400

450

                   

Loa trong

200

250

250

250

300

350

                   

Loa ngoài

250

300

300

300

300

350

                   

Dây nguồn volum

200

250

300

300

500

400

                   

Sườn

400

400

450

500

250

700

800

850

550

550

1.000

1.100

 

900

1.100

1.200

Kính sau

     

250

300

300

300

350

350

400

450

500

 

600

600

650

Sửa face ID

         

600

600

650

600

650

700

700

 

750

750

800

 
 

iPad 2,3,4

Air 1

Air 2

Mini 1

Mini 2

Mini 3

Mini 4

iPad PRO

Thay Cảm Ứng

350

450

1,100

450

450

500

1,300

1,400

Pin

550

600

650

550

550

550

600

800

Màn hình

1,200

1,200

 

1,700

1,700

1,900

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13

13 pro

13 promax

14

14 plus

14 pro

14 prm

                 

Thay Màn Hình

5.000

7.000

7.500

   

8.500

9.500

                 

Thay MH LK

                               

Ép Kính MH

1.100

1.100

1.200

1.100

1.200

1.200

1.300

                 

Ép

Cảm Ứng

                               

Thay Pin

650

750

800

                         

Camera Sau

1.100

1.700

1.800

   

2.000

2.300

                 

Camera Trước

                               

sàn cảm biến

800

850

850

                         

Chuôi Sạc

                               

Loa trong

                               

Loa ngoài

                               

Dây nguồn volum

                               

Sườn

 

1.600

2.800

      2.000                  

Kính sau

650

750

850

   

950

1.000

                 

Sửa face ID

1.400

1.400

1.500

                         

123

123

123

123

123
123