Bảng giá sửa chữa

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA

                                                                                                                  Bảng giá được cập nhật lại lúc: 17:30 ngày 20/01/20212

 

6S Plus

7

7 Plus

8

8 Plus

X

XS

XS Max

XR

11

11 PRO

11 Pro Max

12 MINI

12

12 Pro

12 Pro max

Thay Màn Hình

1,000

800

1,100

1,000

1,300

3,300

3,400

4,500

2,500

2,800

5,000

6,000

   

6,500

 

6,800

 

8,500

Thay MH LK

         

1,800

2,000

2,400

   

2,200

3,800

       

Ép Kính MH

250

300

300

300

350

550

550

700

650

900

1,000

1,100

1,300

1,400

1,500

1,600

Ép

Cảm Ứng

         

900

900

1,000

1,100

1,100

1,200

1,300

 

2,300

2,400

 

Thay Pin

350

350

400

450

500

650

800

850

800

900

1,100

1,200

       

Camera Sau

550

700

1,300

950

1,300

1,000

1,100

1,300

 

1,400

2,000

2,200

       

Camera Trước

300

400

450

500

550

600

600

700

               

Thay phím home

200

250

250

300

300

                     

Chuôi Sạc

250

300

350

350

400

450

450

500

500

600

           

Loa trong

200

2500

250

250

300

350

350

400

350

             

Loa ngoài

250

300

300

300

300

350

350

400

350

             

Dây nguồn volum

200

250

300

300

300

400

400

450

400

500

600

650

       

Sườn

400

400

450

500

550

900

1,000

1,000

1,300

1,100

1,900

2,000

       

Kính sau

     

250

300

350

350

400

350

500

600

700

800

850

900

1,100

Sửa face ID

         

800

800

800

850

950

1,000

1,100

       
 
 

iPad 2,3,4

Air 1

Air 2

Mini 1

Mini 2

Mini 3

Mini 4

iPad PRO

Thay Cảm Ứng

350

450

1,100

450

450

500

1,300

1,400

Pin

550

600

650

550

550

550

600

800

Màn hình

1,200

1,200

 

1,700

1,700

1,900

   


 

123

123

123

123

123
123