Apple đang tìm cách để chúng ta có thể dùng iPhone dưới mưa

27/10/2018

Dựa trên các bằng sáng chế mà Apple đã gửi lên USPTO, người ta thấy Apple đang muốn sử dụng thuật toán và phần mềm để giúp người dùng có thể thao tác trên màn hình cảm ứng của điện thoại dưới trời mưa một cách dễ dàng. Do sử dụng công nghệ điện dung, chúng ta thường rất khó khăn để thao tác với màn hình cảm ứng khi gặp nước nhưng điều đó có thể thay đổi.
Các giọt nước mưa khi đọng trên màn hình sẽ dẫn điện và khiến máy nhận nhầm là nhập liệu từ tay người dùng, điều đó làm chúng ta gặp khó khăn khi dùng máy, có thể cảm ứng bị loạn, không chính xác hoặc không theo ý muốn. Bằng cách sử dụng các điểm nút (node), iPhone có thể nhận biết được các vị trí nhập liệu trên màn hình, hoặc một mảng nào đó chạm vào màn hình, để từ đó phân biệt việc nhập liệu là có chủ ý (từ ngón tay người dùng) hoặc vô tình (giọt nước).

iPhone đã có chống nước và đây là tính năng cần thiết để chúng ta có thể sử dụng máy, ít nhất là dưới mưa. Thông thường thì chúng ta phải lau hết nước thì mới có thể dùng cảm ứng chính xác được. Đây mới chỉ là bằng sáng chế mà Apple đang phát triển, chưa phải một tính năng chắc chắn sẽ có trong tương lai.

 

 

Nguồn: Cut of Mac

 

123

123

123

123

123
123