Mở hộp, thử nước iPhone 7 ở môi trường không trọng lượng

12/10/2016

Không thiếu những màn mở hộp iPhone 7 độc đáo được thực hiện từ ngày máy bán ra. Tuy nhiên, Giám đốc sản phẩm của T-Mobile - Des Smith - vẫn biết cách làm cho màn mở hộp của mình đặc biệt.

Ông này chọn không gian không trọng lực bên trong một chiếc máy bay để tiến hành mở hộp iPhone 7. Des thậm chí còn thử đổ nước lên sản phẩm. Chứng kiến những giọt nước bay lơ lửng trên không trung, bám vào chiếc iPhone là những trải nghiệm bạn không thường gặp ở điều kiện thông thường.

Toàn bộ video quay cảnh mở hộp này được thực hiện bằng một chiếc iPhone 7 khác, cho thấy nó có thể được sử dụng trong các dự án không gian.

123

123

123

123

123
123