Bảng giá tháng 11

20/11/2018

Sản phẩm Dung lượng Giá (Đv: triệu đồng)
iPhone XS Max 64Gb 28.400
256Gb 31.900
512Gb 34.900
iPhone XS 64Gb 26.190
256Gb 29.890
512Gb 32.690
iPhone X 99% 64Gb 18.790
256Gb 21.500
iPhone X 100% 64Gb 23.190 
256Gb 24.700
iPhone X (Chưa Active TN + Active online) 64Gb 21.200 
256Gb 23.600
iPhone X (CPO Chưa Active đủ 365 ngày new 100%) 64Gb 21.690 
iPhone 8 Plus 99% 64Gb 14.990 
256Gb 17.690 
iPhone 8 Plus 100% 64Gb 19.590
256Gb 22.690 
iPhone 8 Plus (Chưa Active TN + Active online) 64Gb 17.590 
256Gb 19.390 
iPhone 8 99% 64Gb 13.290 
256Gb 15.890 
iPhone 8 100% 64Gb 15.190
256Gb 18.490
iPhone 8 (Chưa Active TN + Active online) 64Gb 14.590 
256Gb 17.390 
iPhone 7 Plus 99% 32Gb 11.690
128Gb 12.690
256Gb 14.290 
iPhone 7 Plus (Chưa Active TN + CPO chưa Active đủ 365 ngày New 100%) 32Gb 14.590 
128Gb 17.290 
256Gb 18.790
iPhone 7 Plus (Chưa Active ĐN) 32Gb 17.090 
128Gb 18.290 
256Gb 19.290 
iPhone 7 99% 32Gb 8.390
128Gb 9.690 
256Gb 10.890 
iPhone 7 (Chưa Active TN) 32Gb 12.490
128Gb 13.990 
256Gb 15.090 
iPhone 7 100% 32Gb 14.390 
128Gb 16.390 
256Gb 17.590 
iPhone 6s Plus 99% 16Gb 7.490
32Gb 8.390
64Gb 8.690
128Gb 8.990
iPhone 6s Plus 100% 64Gb 9.890
iPhone 6s 99% 16Gb 3.800
64Gb 4.490
128Gb 4.990
iPhone 6 Plus 99% 16Gb 6.300
64Gb 7.300
128Gb 7.900
iPhone 6 99% 16Gb 3.800
64Gb 4.490
128Gb 4.990
Macbook Air 13 inch MQD32   21.290
Macbook MNYF2 Gray   26.290
Macbook Pro 13 inch MPXQ2 Gray   27.990
iPad Air (wifi + 4G)    5.490
iPad Air 2 ( wifi + 4G )   6.490
iPad GEN 5 ( wifi + 4G )   7.590
iPad GEN 6 ( wifi + 4G )   8.590
Appe Watch Series 2   5.450
Appe Watch Series 3 LTE   6.790
Appe Watch Series 4   12.900
Appe Watch Series Nike   14.900

 

123

123

123

123

123
123