Cách gỡ vị trí khỏi ảnh trên iPhone trước khi chia sẻ

13/01/2020

Để giữ riêng tư cho bạn, trước khi share ảnh, nhấn nút Tùy chọn ở góc trên > Bỏ mục Vị trí > nhấn Xong và chia sẻ ảnh tiếp như bình thường.
 

Nguồn: chia sẻ 

123

123

123

123

123
123