HOT: Mở khoá máy tính Mac với Apple Watch

08/10/2018

 

Cách sử dụng Mở khoá tự động:

Khi bạn đang đeo Apple Watch (Apple Watch phải trong tình trạng không khoá) đưa tới gần máy Mac.
Đánh thức máy Mac từ trạng thái ngủ thì máy sẽ tự động được đăng nhập vào màn hình chính mà không cần gõ mã khoá.

 

Cách cài đặt Mở khoá tự động:
1. Máy Mac và Apple Watch phải đang chạy ở phiên bản có hỗ trợ chức năng này:

  • Apple Watch chạy watchOS 3 trở lên
  • Máy Mac chạy macOS High Sierra trở lên.

 

2. Apple ID đăng nhập trên máy Mac và Apple Watch phải được kích hoạt bảo mật hai lớp

3. Máy Mac và Apple Watch phải được thiết lập như sau:

  • Máy Mac có Bluetooth đang mở
  • Máy Mac có Wifi đang mở
  • Máy Mac và Apple Watch được đăng nhập cùng tài khoản Apple ID
  • Apple Watch có dùng mã khoá
  • Máy Mac đang không dùng chế độ Screen Sharing hoặc Internet Sharing
  • Máy Mac chấp nhận cho việc mở khoá bằng Apple Watch trong cài đặt hệ thống

Diễn giải cho các bạn thì dài dòng vậy chứ thực ra trên máy Mac và Apple Watch những thứ này mặc định được cài đặt sẵn như vậy rồi. Khi tất cả đáp ứng thì máy Mac sẽ tự động hỏi "Bạn có muốn dùng Apple Watch để mở máy không?" Các bạn chấp nhận là tính năng này sẽ tự động được kích hoạt.

Theo Tinhte.vn

123

123

123

123

123
123