Tình hình âm nhạc thế giới trong năm qua, stream nhạc trực tuyến chiếm gần 80% thị trường

01/03/2020

Báo cáo thị trường âm nhạc thường niên của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ RIAA vừa được công bố, cho thấy một năm tiếp tục phát triển của nền công nghiệp âm thanh với tổng doanh thu lên đến 11,1 tỷ USD. Nguyên nhân chính là nhờ các dịch vụ stream nhạc trực tuyến với tổng doanh thu lên đến 8,8 tỷ USD chiếm đến 79,5% thị trường âm thanh. Doanh thu của các dịch vụ stream nhạc trong năm qua đã vượt qua toàn bộ toàn bộ doanh thu của nền công nghiệp âm thanh năm 2017, cho thấy một sự phát kiển kinh ngạc chỉ trong vòng 2 năm.Việc tăng trưởng của các dịch vụ stream nhạc cũng tiếp tục đánh dấu sự đi xuống của việc download/ mua nhạc kỹ thuật số, khi doanh thu của digital download giảm xuống chỉ còn 856 triệu USD. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ 2006 mà doanh thu của digital download xuống thấp hơn 1 tỷ USD.


Doanh thu từ việc bán các sản phẩm trực tiếp trong năm qua là 1.15 tỷ USD giảm nhẹ 0,6% so với năm 2018. Doanh thu từ các đĩa CD giảm đến 12%, tuy nhiên bù lại đĩa than tiếp tục tăng trưởng trong 14 năm liên tiếp. Cho tổng cộng doanh thu từ việc bán đĩa trực tiếp lên đến 504 triệu USD trong năm 2019.

 


 

Các ae nghĩ sao về xu thế stream nhạc trực tuyến, cá nhân mình nghĩ stream nhạc trực tuyến sẽ tiếp tục phát triển trong vài năm tới cho đến khi có một người thừa kế xứng đáng

Nguồn: PitchFork

123

123

123

123

123
123