Hướng dẫn xem YouTube trong khi làm việc khác trên thiết bị iOS

14/11/2016

  • Bước 1 : Vào Youtube trên Safari​

iHub Tuấn Anh - Hướng dẫn xem YouTube trong khi làm việc khác trên thiết bị iOS

  • Bước 2 : Sau khi vào Youtube.com trên Safari, chọn video bạn muốn phát (nên chọn những video dài vì cách này sẽ không thể phát cả danh sách)​

iHub Tuấn Anh - Hướng dẫn xem YouTube trong khi làm việc khác trên thiết bị iOSiHub Tuấn Anh - Hướng dẫn xem YouTube trong khi làm việc khác trên thiết bị iOS

  • Bước 3 : Sau khi phát video thì nhấn nút Home để thoát ra. Sau đó, vuốt từ mép dưới màn hình lên và chọn nút Play để có thể phát video mà không cần mở Safari (Xem hình dưới). Tuyệt đối không mở lại Safari, bạn có thể dùng Chrome hay Firefox nếu muốn duyệt web.​

iHub Tuấn Anh - Hướng dẫn xem YouTube trong khi làm việc khác trên thiết bị iOS

123

123

123

123

123
123