Tin công nghệ

Xem tất cả

khuyến mãi hot

Apple iPhone

 • iPhone Giá Hời
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12
 • iPhone 11 Pro Max

Trả trước 0% - Trả góp 0đ

12,460,000 đ

14,952,000 đ

-20%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả trước 0% - Trả góp 0đ

8,650,000 đ

10,380,000 đ

-20%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả trước 0% - Trả góp 0đ

10,790,000 đ

12,948,000 đ

-20%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả trước 0% - Trả góp 0đ

7,150,000 đ

8,580,000 đ

-20%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả trước 0% - Trả góp 0đ

6,550,000 đ

7,860,000 đ

-20%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả trước 0% - Trả góp 0đ

4,750,000 đ

5,700,000 đ

-20%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả trước 0% - Trả góp 0đ

17,990,000 đ

18,889,500 đ

-5%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả trước 0% - Trả góp 0đ

19,790,000 đ

20,779,500 đ

-5%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả trước 0% - Trả góp 0đ

16,590,000 đ

17,419,500 đ

-5%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả trước 0% - Trả góp 0đ

27,190,000 đ

28,549,500 đ

-5%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Apple iPad

 • iPad Air 4 2020
 • iPad Pro 2020
 • iPad Gen 8
 • iPad Gen 7
 • iPad Gen 6

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

20,250,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

19,050,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

19,890,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

16,290,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

15,590,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

13,190,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

32,990,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

11,890,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

9,490,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

11,790,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Apple Watch

 • Apple Watch SE
 • Apple Watch Series...
 • Apple Watch Series...
 • Apple Watch Series 4

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

19,990,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

5,250,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

8,050,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

13,390,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

9,490,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

8,090,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

10,990,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

6,590,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

8,490,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

8,250,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Apple Mac

 • Macbook
 • iMac

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

26,090,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

26,090,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

31,690,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

31,690,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

32,990,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

51,690,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

41,990,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

35,590,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

32,790,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Trả góp 0đ - Trả trước 0%

24,590,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Tai nghe Airpods

DEAL ĐỈNH

4,350,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

5,750,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

3,750,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

Phụ kiện chính hãng

 • Phụ kiện khác
 • Phụ kiện Apple (...
 • Dây đeo, cường lực...
 • Ốp Lưng / Cường...

DEAL ĐỈNH

355,000 đ

372,750 đ

-5%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

129,000 đ

135,450 đ

-5%

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

629,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

2,899,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

1,990,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

3,490,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

299,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

99,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

109,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ

DEAL ĐỈNH

99,000 đ

Bao test 1 đổi 1

Bộ quà tặng trị giá 1,550,000đ